Patenter

Patenter retter sig mod tekniske opfindelser, fremgangsmåder/processer til fremstilling af produkter, samt produkter der fremstilles ved anvendelse af nævnte fremgangsmåder/processer.

Et patent giver mulighed for at få eneret på al erhvervsmæssig udnyttelse af en opfindelse i op til 20 år fra ansøgningsdagen. Efter udløb af de 20 år, ophører beskyttelsen, og alle kan herefter udnytte det der er omfattet af patentrettighederne.

Forudsætningerne for opnåelse af patentrettigheder er:

  • at opfindelsen ikke var kendt på indleveringstidspunktet for ansøgningen, hvilket i praksis vil sige, at det der er omfattet af opfindelsen ikke må være kendt dagen før indleveringstidspunktet (Nyhed)
  • at det, der i ansøgningen defineres som opfindelsen, adskiller sig væsentligt fra den nærmest kendte teknik, eller, -at det som i ansøgningen defineres som opfindelsen, ikke må være indlysende for en fagmand på det pågældende tekniske område. (Opfindelseshøjde)
  • at opfindelsen skal være “industrielt anvendelig”, hvilket kan tolkes som at opfindelsens genstand skal kunne masseproduceres, eller at fremgangsmåden skal kunne anvendes i industriel produktion.
  • at opfindelsen ikke må stride imod offentlig orden og sædelighed

Beskyttelsen gælder principielt fra indleveringsdagen for ansøgningen.