Priser

Hvad koster det? Prisen på udarbejdelse af ansøgninger om Patent, Brugsmodel og Design er afhængig af den tid der medgår til opgavens løsning. Derfor ring og aftal et uforpligtende møde med Hammelsvang Consult, hvorunder pris og tid for løsning af opgaven aftales. Mødet er normalt gratis, under forudsætning af at dette afholdes i en afstand indenfor Region Nordjylland. Ved mødelokaliteter udenfor Region Nordjylland aftales vilkårene for en eventuel honorering forud for mødet skriftligt, pr. E-mail.

Under det aftalte møde forventes det, at opgaven kan præsenteres for Hammelsvang Consult, der herefter, såfremt dette på det foreliggende grundlag er muligt, afgiver en fast pris for opgavens løsning.

Prisen på opgavens løsning vil være meget afhængig af kvaliteten af det materiale og den dokumentation, der medbringes og udleveres til Hammelsvang Consult.

Den indgåede aftale bekræftes herefter skriftligt af Hammelsvang Consult, der udarbejder en ordrebekræftelse, der angiver forudsætninger for opgavens løsning, herunder omfang af opgaven, hvem der leverer tegnings- eller billedmateriale, samt leveringstid, pris og betalingsbetingelser, samt hvorledes opgaven igangsættes. Prisen for opgavens løsning kan kun ændres såfremt opgavestiller ændrer på forudsætningerne (omfanget) for opgavens løsning.

Hammelsvang Consult lægger stor vægt på gennemsigtighed omkring økonomi, og at de økonomiske rammer for en opgaves løsning, så vidt dette er muligt, er aftalt på forhånd. Med andre ord vil man som klient hos Hammelsvang Consult ikke modtage en uventet faktura.