Værdier for Hammelsvang Consult

HAMMELSVANG CONSULT værdsætter følgende:

  • Klarhed i kommunikation
  • Klare aftaler med samarbejdspartnere
  • Overensstemmelse imellem opgavers omfang og pris for løsning heraf ('Value for Money')
  • Overholdelse af frister for aftaler
  • Gennemsigtighed vedrørende økonomi
  • Gode samarbejdsrelationer med myndigheder
  • Ordholdenhed
  • God, direkte kommunikation
  • Gensidig respekt