Varemærker

Et varemærke er et navn, ord, logo, hvorunder en vare eller tjenesteydelse markedsføres og sælges.

Retten til et varemærke kan opnås på flere måder; ved ibrugtagning, indarbejdelse, eller ved at lade det registrere hos myndighederne herhjemme og eventuelt i udlandet.

Rettigheden til et registreret varemærke kan opretholdes uendeligt, under forudsætning af at betingelserne for opretholdelse, overholdes.

Registrering af varemærker kan have stor betydning i forbindelse af 'Branding' af et eller flere produkter, eller produktserier.

Et EU varemærke giver med en enkelt registrering beskyttelse i samtlige EU lande.

Fordelene herved er:

  • En registrering i hele EU
  • Forenklet og central procedure
  • Brug i et land gælder for alle lande

En EU registrering gælder i 10 år fra ansøgningsdagen, hvorefter den kan fornyes i yderligere 10 år, så længe det måtte ønskes.